Kategorier
Christian D. Molter og Margrethe S. D. Reick

Levnedsbeskrivelse Christian D. Molter og Margrethe S. D. Reick

Christian Daniel Molter

Født: 2. marts 1807 i Karby, Schwansen, Sydslesvig

Døbt: 11. marts 1807 i Karby

Død: 26. juli 1879 i Ugledige, Allerslev sogn

Begr.: 1. august 1879 i Allerslev

Viet: 26. april 1839 i Magleby kirke på Stevns til

Margrethe Sophie Dorthea Reick

Født: 19. oktober 1811 i Harkensee, Dassow

Døbt: 1. November 1811 i Dassow kirke

Død: 5. juli 1870 i Ugledige, Allerslev sogn

Begr.: 12. juli 1870 i Allerslev


Christian Daniel Molter blev født d. 2. marts 1807 i Karlberg, Karby sogn. Karby ligger på halvøen Schwansen (Svans eller Svansø på dansk), mellem Eckernförde fjord og Slien. Schwansen var på dette tidspunkt en del af det danske kongerige, men blev i 1864 tabt til Tyskland.

Forældre var Parcellist Johann Detlev Molter (1765-1830) og Margaretha Dorothea Petersen (1765-1825).

Christian var nummer 8, ud af en søskendefolk på ni, hvoraf en bror dog var død kort efter fødslen.

Christians søskende var:

1. Peter Adolph Molter (født 15. maj 1790)
2. Claus Asmus Molter (født 2. marts 1793)
3. Hans Friederich Molter (født 23. oktober 1794 – død 19. juni 1862)
4. Hedevig Margaretha Molter (født 20. december 1797 – død 1. marts 1837)
5. Daniel Molter (født 14. august 1801 – 25. oktober 1801)
6. Johann Hinrich Molter (født 3. august 1803 – død 2. juni 1857)
7. Claus Friederich Molter (født 15. marts 1805 – død 27. juni 1808)
8. Christian Daniel Molter (født 2. marts 1807 – død 26. juli 1879)
9.Margaretha Dorothea Molter (født 2. juni 1809)

Christian blev døbt i Karby kirke d. 11. marts 1807. Faddere ved dåben var Christian Hansen fra Arnis, Jacob Rönnau fra Maarsleben og Christina Margaretha Marxen fra Karlberg.

Arkivalierne fra Sydslesvig er svært tilgængelige. Derfor er det begrænset hvor mange oplysninger, jeg har fundet fra Christians første år.

Forældrene Johann og Margaretha døde mens Christian var forholdsvis ung. Moderen døde i 1825 da han var 18 år, og faderen døde i 1830, da han var 23 år gammel.

I folketællingen fra Karlberg i 1835, boede Christian hos sin ældre bror, Johann Heinrich Molter og dennes hustru Christina Charlotte Sophia Scharstein. Christians beskæftigelse er angivet som Bødkersvend.

Der boede også en 14 årig tjenestedreng ved navn Johann Hinrich Molter på stedet, men slægtskabet er desværre ikke angivet.

Christian rejste som 27 årig, i april 1835, fra Schwansen til Magleby på Stevns. Hans stilling angives som bødker.

Margrethe Sophie Dorthea Reick blev født den 19. oktober 1811 i Harkensee, Dassow. Margrethe var datter af Christoff Hinrich Reick og Elisabeth Margaretha Berrent. Jeg har p.t. ikke flere oplysninger fra hendes barndom.

Den 26. april 1839 blev Christian og Margrethe gift i Magleby kirke. På dette tidspunkt boede parret på Søholm gods hvor Christian arbejdede som bødker. Den 1. maj 1839 rejste de fra Søholm. Søholm gods blev senere kendt fra Carit Etlar’s roman om Gøngehøvdingen, Dronningens Vagtmester der udkom i 1855.

Parret flyttede til herregården Marienlyst, der ligger i Vordingborg Landsogn. Gården ejedes af Familien Wassard, og er stadig i familiens eje.

Christian arbejdede på gården som hollænderiforpagter. Hollænderi er en ældre betegnelse for en herregårds kvægbestand med tilhørende mejeri, idet mejeridriften stammer fra Holland. Flere steder oprettedes hollænderier, under ledelse af forpagtere fra de sydlige egne.

Christian og Margrethe fik i alt 3 børn. Alle børnene blev født i Vordingborg sogn.

Johan Henrik Molter blev født den 28. december 1839. Han blev døbt i hjemmet d. 12. januar 1840, og senere fremstillet i kirken d. 21. juni. Faddere ved dåben var, pigen Ellen Larsdatter, pigen Maren Frederiksdatter, Forvalter Jensen, Smeden Jens Larsen alle af Marielyst og Bødker Frederik Rave af Engelholm. (Frederik Rave’s navn verificeret i FT 1840 Engelholm hovedgård)

Margrethe Nicoline Elise Molter blev født den 18. oktober 1841. Hun blev hjemmedøbt og senere fremstillet i Vordingborg kirke den 10. december. Faddere var Jomfru Nicoline Carlsen på Eske___?, Jomfru Elise Rick på Tybjerggård, Forvalter Troskov på Marienlyst, Bertelsen på Islinge og Møller Jesper Hansen i Vordingborg.

Christian Frederik Molter fødtes den 2. april 1847. Se ane nr. 18.

Faddere ved hans dåb den 2. maj 1847 var hans forældre samt pigen Ellen Larsdatter af Bakkebølle.

Ved Johan Henriks dåb i 1839 angives Christians titel som hollænderiforpagter på Marienlyst gods.

2 år senere ved datteren Margrethes dåb boede familien stadig på Marienlyst. En af fadderne ved hendes dåb hedder Elise Riek, og er højst sandsynlig en søster til moderen, men det er ikke lykkedes at finde mere om hende.

Ved den yngste søn Christian Frederiks dåb den 22. maj 1847 boede familien i Bakkebølle, Vordingborg sogn. Christian Daniels stilling er nu gårdejer.

Gennem folketællingerne kan man følge familien gennem årene fremefter.

I folketællingen fra 1850 boede familien Molter med deres tre børn samt 5 tjenestefolk på gården i Bakkebølle.

D. 19. marts 1853 lånte Christian Molter 1.500,- kr., og d. 9. juli 1853 lånte han yderligere 800,- kr. Begge lån havde sikkerhed i gårdens besætning. Det er sikkert i forbindelse med at de flyttede til en gård i Ugledige, Allerslev sogn, hvor de i hvert fald boede i tællingen fra 1855. Alle 3 børn boede stadig hjemme, og der var to karle og en pige der tjente på gården.

I de næste 5 år frem til 1860 er åbenbart ikke sket de store forandringer, bortset fra at der nu kun er 2 tjenestefolk på gården.

Om morgenen d. 16. oktober 1860 blev Lars Nielsen Bahl, kaldet Balle Lars, henrettet ved halshugning på galgebakken i Ugledige skov, for mordet på Ane Marie Hemmingsdatter fra Ugledige. Måske overværede familien denne makabre begivenhed?.

Den 5. juli 1861 blev datteren Margrethe viet til gårdejer Rasmus Jensen fra Vintersbølle i Allerslev kirke. De foreløbige undersøgelser tyder på, at de fik to sønner hvoraf den ene døde et halvt år gammel.

I følge afgangslisten i Allerslev kirkebog flyttede sønnen Johan Henrik i 1862 til Øster Egesborg, formentlig for at komme ud at tjene. Hvornår han vender tilbage til Ugledige, har jeg endnu ikke fået undersøgt, men han er i alt fald med i folketællingen fra 1880, hvor han boede i et hus sammen med sin hustru Mette Marie Nielsen samt deres to plejebørn. De fik ikke nogen børn selv. Johan Henrik hængte sig i 1903.

I tællingen fra 1870 ses det at sønnen Christian Frederik stadig boede hjemme hos forældrene. Der var nu 4 tjenestefolk på gården, 1 karl samt 2 piger og 1 dreng.

Den 5. Juli 1870 døde Margrethe Sophie Dorthea Reick. Christian Daniel anmeldte hendes død dagen efter til Præstø byfoged. I dødsanmeldelsesprotokollen er angivet at enkemanden hensad i uskiftet bo, og der blev derfor ikke skiftet. Margrethe blev begravet den 12. juli 1870.

Den 26. juli 1879 døde aftægtsmand Christian Daniel Molter. Samme dag anmeldte sønnen Christian Frederik sin faders død hos Præstø byfoged. Der er ikke skiftet ved hans død, da der er angivet at “Alt er bortgivet i levende live”. Han blev begravet den 1. august 1879.


Kilder

Afskrift fra Rendsburg kirkebog (Jørgen Molter Ulriksen)

Familysearch.org

Div. kirkebøger og folketællinger

Translate »