Kategorier
Anetavle

Anetavle

Du kan downloade Anetavle i PDF format

Ane sammenfald

Bemærk at der i anetavlen opstår det der kaldes anesammenfald. Det vil sige, at nogle personer optræder flere steder i anetavlen.

Sammenfaldet er opstod da Carl Andreas Molter Ulriksen og Helene Kristine Ulrichsen giftede sig med hinanden.

Carl’s farfar, Niels Ulriksen og Helene Kirstine’s far, Hans Ulriksen, var begge sønner af Ulrich Frederich Wolf Madsen og Bodil Christensdatter, nemlig den ældste og den yngste. Det vil sige, at Helene Kirstine og Carl’s far (Anders Ulriksen) begge var børnebørn af Ulrich og Bodil, og dermed Fætter og kusine.

Aneforskydning

I det aldersforskellen mellem sønnerne Niels og Hans var 16 år, opstår der yderligere det, der kaldes aneforskydning. Det vil sige, at Ulrich og Bodil, og deres forfædre, optræder i flere forskellige generationer.

Prøv at klikke ind på PDF anetavlen øverst på siden, så fremgår sammenfaldet tydeligere.

Undermenu

Kategorier
Anetavle - 8. generation

Anetavle – 8. generation

Farfars farfars morfars forældre

Ane nr. 132 og 133

Hans Christensen

Født: 1750 i Bårse sogn

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Ellen Hansdatter

Født: Ca. 1751

Døbt:

Død: 1798 i Bårse sogn

Begr.: 20. Januar 1798 på Bårse kirkegård


Farfars farfars mormors forældre

Ane nr. 134 og 135

Hans Pedersen

Født: Ca. 1738 i Lundby sogn

Døbt:

Død: 30. april 1821 i Lundby Torp

Begr.: 4. maj 1821 på Lundby kirkegård

Viet: 12. november 1767 i Hammer kirke til

Mette Nielsdatter

Født: Ca. 1746 i Hammer Torup

Døbt:

Død: 18. august 1831 i Lundby Torp

Begr.: 22. august 1831 på Lundby kirkegård


Farfars morfars farfars forældre

Ane nr. 144 og 145

Peter Adolph Molter

Født: 1. marts 1733 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død: 15. marts 1809 i Karlberg, Slesvig

Begr.: 21. marts i Karlberg, Slesvig

Viet: 21. oktober 1759 i Karby kirke til

Hedwig Ida Mass

Født: Ca. 1729 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død: 21. januar 1804 i Karlberg, Slesvig

Begr.:


Farfars morfars farmors forældre

Ane nr. 146 og 147

Daniel Petersen

Født: juli 1713 i Ahneby, Slesvig

Døbt: 18. juli 1713 Quern, Slesvig

Død: 14. november 1774 i Nuebbelfeld, Slesvig

Begr.: 20. november 1774 i Quern, Slesvig

Viet: 21. oktober 1759 i Karby kirke til

Margareth Dorothea Jürgensdatter

Født: 23. juni 1726 i Ulsdam, Slesvig

Døbt:

Død: 20. juni 1797 i Kalleby, Slesvig

Begr.: 27. juni 1797 i Quern, Slesvig


Farmors farmors farfars forældre

Ane nr. 168 og 169

Christen Nielsen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Kirsten Johansdatter

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Farmors morfars morfars forældre

Ane nr. 180 og 181

Alberth Andersen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet: 1758 i Herlufholm kirke til

Birthe Hansdatter

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Farmors mormors mormors forældre

Ane nr. 190 og 191

Jørgen Rasmussen

Født: 1763 i Kalkerup, Fensmark sogn

Døbt: i Fensmark kirke

Død: 28. august 1829 i Kalkerup, Fensmark sogn

Begr.: 30. august 1829 på Fensmark kirkegård

Viet: 1786 i Fensmark kirke til

Sidse Mortensdatter

Født: 1758

Døbt:

Død: 1812 i Kalkerup, Fensmark sogn

Begr.: 1812 på Fensmark kirkegård

Kategorier
Anetavle - 11.generation

Anetavle 11. generation

Farfars morfars farmors morfars fars forældre

Ane nr. 1174 og 1175

Marten Kraag

Født: 1627 i Westerhohm, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Anna Olde

Født: 1631 i Westerhohm, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars morfars farmors morfars fars forældre

Ane nr. 1176 og 1177

Claus Petersen

Født: 1642 i Sterup, Slesvig

Døbt:
Død:

Begr.:

Viet til:

Ukendt

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars morfars farmors morfars mors forældre

Ane nr. 1178 og 1179

Johann Simonsen

Født: 1646 i Sterup, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet: Ca. 1670 i Sterup, Slesvig til

Margaretha

Født: 1650 i Sterup, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Kategorier
Links

Links

Links

Links som jeg har samlet gennem tiden. Kender du spændende hjemmesider med slægtshistorisk indhold, så skriv endelig til mig på Kontaktsiden, så lægger jeg dem gerne på.
Lokalhistorie
  • LASA – Lokalhistoriske akriver i sydøstdanmark
Slægtsprogrammer
Databaser
Diverse
Kategorier
Ordbog

Ordbog

Primært ord som jeg selv er stødt på igennem tiden.

Aftægt – almindelig brugt ordning på landet i ældre tid, som gik ud på at sikre forsørgelsen af overdrageren af en fast ejendom. En aftale om aftægt indebar ofte, at den nye ejer sikrede den tidligere ejer en bolig i tilknytning til ejendommen og visse ydelser, så længe denne og/eller ægtefællen var i live. En sådan ret kunne tinglyses som en grundbyrde på den faste ejendom. (Denstoredanske.dk)

Aner – En persons forfædre (forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.)

Bødker – Håndværker der primært laver tønder af træ.

Fag (i et bindingsværkshus) – Afstanden mellem to bindinger i bindingsværket, og mellem to spær i tagrummet.

Hjemmedåb – På grund af den store børnedødelighed var det tidligere meget almindeligt, at børn blev døbt i hjemmet få dage efter fødslen. Personer der ikke var døbt, kunne tidligere ikke blive begravet i indviet jord. Børn der blev hjemmedøbt skulle efterfølgende fremstilles i kirken.

Hollænderi – indtil omkring 1800 mejeridrift i forbindelse med større landbrug, hovedgårde og kronens ladegårde. Et hollænderi var i forhold til den øvrige drift en selvstændig enhed, normalt i form af bortforpagtning af gårdens mælkeproduktion til en “hollænder”, der for egen regning og risiko producerede og solgte smør og ost. Hollænderiet havde ofte en selvstændig bygning på gården, ligesom det havde sin egen arbejdskraft. Udtrykket vandt indpas i 1500-t. især i de østdanske landsdele og afspejlede tidens opfattelse af Holland som et landbrugsmæssigt foregangsland; det blev imidlertid hurtigt overvejende holstenere, der forestod hollænderier i det egentlige Danmark. Efter 1800 vandt betegnelsen mælkeri frem, senere mejeri. (Denstoredanske.dk)

Høker – Person der drev handel, oftest med fødevarer (lille købmand)

Indsidder – betegnelsen for en, som var i tjeneste hos en gårdmand eller husmand og lejede et – ikke selvstændigt – hus af ham. Wikipedia

Ladefoged – Ældre betegnelse for betroet medarbejder på større landbrug, oftest med ansvar for bygninger, redskaber o.l. Ladefogeden var underordnet (gods)forvalteren og deltog også i ledelsen af markarbejdet. (Denstoredanske.dk)

Lysning (til bryllup) – Tidligere skulle et forestående bryllup bekendtgøres i kirken, 3 søndage i træk, for at sikre at der ingen protester var mod ægteskabet.

Lægdsruller – Lister over mænd der blev indkaldt til militæret.

Parcellist – Oprindelig en bruger af en parcel, dvs. et jordstykke udskildt fra et større landbrug, fra 1800-tallet almindelig betegnelse for en landbruger, hvis jordtilligende var mindre end et gårdbrug, men større end en husmandslod. (Denstoredanske.dk)

Proband – Den person en anetavle begynder med. Hvis du laver en anetavle med dine egne aner, er du probanden.

Kategorier
Christian D. Molter og Margrethe S. D. Reick

Levnedsbeskrivelse Christian D. Molter og Margrethe S. D. Reick

Christian Daniel Molter

Født: 2. marts 1807 i Karby, Schwansen, Sydslesvig

Døbt: 11. marts 1807 i Karby

Død: 26. juli 1879 i Ugledige, Allerslev sogn

Begr.: 1. august 1879 i Allerslev

Viet: 26. april 1839 i Magleby kirke på Stevns til

Margrethe Sophie Dorthea Reick

Født: 19. oktober 1811 i Harkensee, Dassow

Døbt: 1. November 1811 i Dassow kirke

Død: 5. juli 1870 i Ugledige, Allerslev sogn

Begr.: 12. juli 1870 i Allerslev


Christian Daniel Molter blev født d. 2. marts 1807 i Karlberg, Karby sogn. Karby ligger på halvøen Schwansen (Svans eller Svansø på dansk), mellem Eckernförde fjord og Slien. Schwansen var på dette tidspunkt en del af det danske kongerige, men blev i 1864 tabt til Tyskland.

Forældre var Parcellist Johann Detlev Molter (1765-1830) og Margaretha Dorothea Petersen (1765-1825).

Christian var nummer 8, ud af en søskendefolk på ni, hvoraf en bror dog var død kort efter fødslen.

Christians søskende var:

1. Peter Adolph Molter (født 15. maj 1790)
2. Claus Asmus Molter (født 2. marts 1793)
3. Hans Friederich Molter (født 23. oktober 1794 – død 19. juni 1862)
4. Hedevig Margaretha Molter (født 20. december 1797 – død 1. marts 1837)
5. Daniel Molter (født 14. august 1801 – 25. oktober 1801)
6. Johann Hinrich Molter (født 3. august 1803 – død 2. juni 1857)
7. Claus Friederich Molter (født 15. marts 1805 – død 27. juni 1808)
8. Christian Daniel Molter (født 2. marts 1807 – død 26. juli 1879)
9.Margaretha Dorothea Molter (født 2. juni 1809)

Christian blev døbt i Karby kirke d. 11. marts 1807. Faddere ved dåben var Christian Hansen fra Arnis, Jacob Rönnau fra Maarsleben og Christina Margaretha Marxen fra Karlberg.

Arkivalierne fra Sydslesvig er svært tilgængelige. Derfor er det begrænset hvor mange oplysninger, jeg har fundet fra Christians første år.

Forældrene Johann og Margaretha døde mens Christian var forholdsvis ung. Moderen døde i 1825 da han var 18 år, og faderen døde i 1830, da han var 23 år gammel.

I folketællingen fra Karlberg i 1835, boede Christian hos sin ældre bror, Johann Heinrich Molter og dennes hustru Christina Charlotte Sophia Scharstein. Christians beskæftigelse er angivet som Bødkersvend.

Der boede også en 14 årig tjenestedreng ved navn Johann Hinrich Molter på stedet, men slægtskabet er desværre ikke angivet.

Christian rejste som 27 årig, i april 1835, fra Schwansen til Magleby på Stevns. Hans stilling angives som bødker.

Margrethe Sophie Dorthea Reick blev født den 19. oktober 1811 i Harkensee, Dassow. Margrethe var datter af Christoff Hinrich Reick og Elisabeth Margaretha Berrent. Jeg har p.t. ikke flere oplysninger fra hendes barndom.

Den 26. april 1839 blev Christian og Margrethe gift i Magleby kirke. På dette tidspunkt boede parret på Søholm gods hvor Christian arbejdede som bødker. Den 1. maj 1839 rejste de fra Søholm. Søholm gods blev senere kendt fra Carit Etlar’s roman om Gøngehøvdingen, Dronningens Vagtmester der udkom i 1855.

Parret flyttede til herregården Marienlyst, der ligger i Vordingborg Landsogn. Gården ejedes af Familien Wassard, og er stadig i familiens eje.

Christian arbejdede på gården som hollænderiforpagter. Hollænderi er en ældre betegnelse for en herregårds kvægbestand med tilhørende mejeri, idet mejeridriften stammer fra Holland. Flere steder oprettedes hollænderier, under ledelse af forpagtere fra de sydlige egne.

Christian og Margrethe fik i alt 3 børn. Alle børnene blev født i Vordingborg sogn.

Johan Henrik Molter blev født den 28. december 1839. Han blev døbt i hjemmet d. 12. januar 1840, og senere fremstillet i kirken d. 21. juni. Faddere ved dåben var, pigen Ellen Larsdatter, pigen Maren Frederiksdatter, Forvalter Jensen, Smeden Jens Larsen alle af Marielyst og Bødker Frederik Rave af Engelholm. (Frederik Rave’s navn verificeret i FT 1840 Engelholm hovedgård)

Margrethe Nicoline Elise Molter blev født den 18. oktober 1841. Hun blev hjemmedøbt og senere fremstillet i Vordingborg kirke den 10. december. Faddere var Jomfru Nicoline Carlsen på Eske___?, Jomfru Elise Rick på Tybjerggård, Forvalter Troskov på Marienlyst, Bertelsen på Islinge og Møller Jesper Hansen i Vordingborg.

Christian Frederik Molter fødtes den 2. april 1847. Se ane nr. 18.

Faddere ved hans dåb den 2. maj 1847 var hans forældre samt pigen Ellen Larsdatter af Bakkebølle.

Ved Johan Henriks dåb i 1839 angives Christians titel som hollænderiforpagter på Marienlyst gods.

2 år senere ved datteren Margrethes dåb boede familien stadig på Marienlyst. En af fadderne ved hendes dåb hedder Elise Riek, og er højst sandsynlig en søster til moderen, men det er ikke lykkedes at finde mere om hende.

Ved den yngste søn Christian Frederiks dåb den 22. maj 1847 boede familien i Bakkebølle, Vordingborg sogn. Christian Daniels stilling er nu gårdejer.

Gennem folketællingerne kan man følge familien gennem årene fremefter.

I folketællingen fra 1850 boede familien Molter med deres tre børn samt 5 tjenestefolk på gården i Bakkebølle.

D. 19. marts 1853 lånte Christian Molter 1.500,- kr., og d. 9. juli 1853 lånte han yderligere 800,- kr. Begge lån havde sikkerhed i gårdens besætning. Det er sikkert i forbindelse med at de flyttede til en gård i Ugledige, Allerslev sogn, hvor de i hvert fald boede i tællingen fra 1855. Alle 3 børn boede stadig hjemme, og der var to karle og en pige der tjente på gården.

I de næste 5 år frem til 1860 er åbenbart ikke sket de store forandringer, bortset fra at der nu kun er 2 tjenestefolk på gården.

Om morgenen d. 16. oktober 1860 blev Lars Nielsen Bahl, kaldet Balle Lars, henrettet ved halshugning på galgebakken i Ugledige skov, for mordet på Ane Marie Hemmingsdatter fra Ugledige. Måske overværede familien denne makabre begivenhed?.

Den 5. juli 1861 blev datteren Margrethe viet til gårdejer Rasmus Jensen fra Vintersbølle i Allerslev kirke. De foreløbige undersøgelser tyder på, at de fik to sønner hvoraf den ene døde et halvt år gammel.

I følge afgangslisten i Allerslev kirkebog flyttede sønnen Johan Henrik i 1862 til Øster Egesborg, formentlig for at komme ud at tjene. Hvornår han vender tilbage til Ugledige, har jeg endnu ikke fået undersøgt, men han er i alt fald med i folketællingen fra 1880, hvor han boede i et hus sammen med sin hustru Mette Marie Nielsen samt deres to plejebørn. De fik ikke nogen børn selv. Johan Henrik hængte sig i 1903.

I tællingen fra 1870 ses det at sønnen Christian Frederik stadig boede hjemme hos forældrene. Der var nu 4 tjenestefolk på gården, 1 karl samt 2 piger og 1 dreng.

Den 5. Juli 1870 døde Margrethe Sophie Dorthea Reick. Christian Daniel anmeldte hendes død dagen efter til Præstø byfoged. I dødsanmeldelsesprotokollen er angivet at enkemanden hensad i uskiftet bo, og der blev derfor ikke skiftet. Margrethe blev begravet den 12. juli 1870.

Den 26. juli 1879 døde aftægtsmand Christian Daniel Molter. Samme dag anmeldte sønnen Christian Frederik sin faders død hos Præstø byfoged. Der er ikke skiftet ved hans død, da der er angivet at “Alt er bortgivet i levende live”. Han blev begravet den 1. august 1879.


Kilder

Afskrift fra Rendsburg kirkebog (Jørgen Molter Ulriksen)

Familysearch.org

Div. kirkebøger og folketællinger

Kategorier
Efterslægt Hans Molter

Efterslægt efter Hans Molter

Klik på linket for at åbne PDF filen der viser efterslægten efter Hans Molter

Kategorier
Anetavle - 10. generation

Anetavle – 10. generation

Farfars morfars farfars farfars forældre

Ane nr. 576 og 577

Hans Molter

Født: Ca. 1666 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Marie Smids

Født: Ca. 1666 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død: 1. december 1750 i Karby, Slesvig

Begr.: 3. december 1750 i Karby, Slesvig


Farfars morfars farfars farmors forældre

Ane nr. 578 og 579

Peter Witt

Født: Ca. 1673 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Lehne Martens

Født: Ca. 1677 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars morfars farfars mormors forældre

Ane nr. 582 og 583

Hans Scharck

Født: Ca. 1647 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Margreth

Født: Ca. 1647 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars morfars farmors farfars forældre

Ane nr. 584 og 585

Jess Christensen

Født: Ca. 1648 i Gross Quern, Slesvig

Døbt:

Død: november 1680 i Gross Quern, Slesvig

Begr.:

Viet til:

Maria

Født: Ca. 1652 i Gross Quern, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars morfars farmors farmors forældre

Ane nr. 586 og 587

Peter Petersen

Født: Ca. 1649 i Westerhohm, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.: 24. juni 1691 i Quern, Slesvig

Viet: Ca. 1674 i Westerhohm, Slesvig til

Margaretha Kraag

Født: Ca. 1653 i Westerhohm, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.: 5. april 1716 i Quern, Slesvig


Farfars morfars farmors morfars forældre

Ane nr. 588 og 589

Peter Clausen

Født: Ca. 1668 i Sterup, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.: 28. november 1727 i Sterup, Slesvig

Viet: 19. juni 1693 i Sterup, Slesvig til

Margaretha Johansen

Født: Ca. 1672 i Sterup, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars morfars farmors mormors forældre

Ane nr. 590 og 591

Claus Jürgensen

Født: 1682 i Ulsdam, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet: 25. maj 1707 i Ulsdam, Slesvig til

Ann Möller

Født: 1686 i Ulsdam, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Kategorier
Anetavle - 9. generation

Anetavle – 9. generation

Farfars farfars morfars fars forældre

Ane nr. 264 og 265

Christen Nielsen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Kirsten Johansdatter

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars morfars farfars fars forældre

Ane nr. 288 og 289

Andreas Molter

Født: Ca. 1701 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Dorothea Witt

Født: Ca. 1703 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død: 29. december 1749

Begr.: 1. januar 1750


Farfars morfars farfars mors forældre

Ane nr. 290 og 291

Cay Friedrich Mass

Født: Ca. 1684 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død: 2. januar 1762 i Karlberg, Slesvig

Begr.: 5. januar 1762 i Karby, Slesvig

Viet til:

Barbara Scharck

Født: Ca. 1686 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død: 4. juni 1783 i Karlberg, Slesvig

Begr.: 6. juni 1783 i Karby, Slesvig


Farfars morfars farmors fars forældre

Ane nr. 292 og 293

Peter Christensen

Født:

Døbt: 16. august 1676 i Gross Quern, Slesvig

Død: 23. december 1750

Begr.:

Viet: 6. april 1706 i Sterup kirke, Slesvig til

Maria Petersdatter

Født: 1677 i Westerhohm, Slesvig

Døbt: 18. september 1677 Quern, Slesvig

Død: 3. juni 1756 i Sterup, Slesvig

Begr.:


Farfars morfars farmors mors forældre

Ane nr. 294 og 295

Jürgen Petersen

Født: 30. juli 1700 i Sterup, Slesvig

Døbt:

Død: 13. juli 1775 i Quern, Slesvig

Begr.: 18. juli 1775 i Quern, Slesvig

Viet: 22. juni 1725 i Steinberg, Slesvig til

Dorothea Kathrina Clausdatter

Født:

Døbt: 1708 i Ulsdam, Slesvig

Død:

Begr.:


Farmors mormors mormors fars forældre

Ane nr. 380 og 381

Rasmus Madsen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Ukendt

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Kategorier
Anetavle - 7. generation

Anetavle – 7. generation

Farfars farfars fars forældre

Ane nr. 64 og 65

Mads Pedersen

Født: Ca. 1775 i Munke Bjergby

Døbt:

Død: 30. oktober 1829 i Lundby

Begr.: 8. november 1829 på Lundby kirkegård

Viet: 12. marts 1799 i Hammer kirke til

Kirsten Hansdatter

Født: Ca. 1766 i Ring

Døbt: 8. februar 1766 i Hammer kirke

Død: 6. april 1835 i Lundby

Begr.: 12. april 1835 på Lundby kirkegård


Farfars farfars mors forældre

Ane nr. 66 og 67

Christen Hansen

Født: 1776 i Bårse sogn

Døbt: 7. juli 1776 i Bårse kirke

Død: 17. marts 1854 i Bårse

Begr.: 22. marts 1854 på Bårse kirkegård

Viet: 17. februar 1797 i Lundby kirke til

Maren Hansdatter

Født: 1768 i Lundby Torp

Døbt: 24. juli 1768 i Lundby kirke

Død: 14. august 1850 i Bårse

Begr.: 17. august 1850 på Bårse kirkegård


Farfars farmors fars forældre

Ane nr. 68 og 69

Anders Nielsen

Født: Ca. 1779

Døbt:

Død: 24. juli 1840 i Everdrup sogn

Begr.: 29. juli 1840 på Everdrup kirkegård

Viet: 19. november 1813 i Roholte kirke til

Karen Marie Larsdatter

Født: Ca. 1780 i Roholte sogn

Døbt:

Død: 13. juni 1867 i Bårse sogn

Begr.: 16. juni 1867 på Bårse kirkegård


Farfars farmors mors forældre

Ane nr. 70 og 71

Christian Rasmussen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Maren Torkildsdatter

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars morfars fars forældre

Ane nr. 72 og 73

Johan Detlev Molter

Født: 6. juni 1765 i Doerphoff, Slesvig

Døbt:

Død: 20. oktober 1830 i Karlberg, Slesvig

Begr.: 25. oktober 1830 i Karlberg, Slesvig

Viet: 23. oktober 1789 i Karby kirke til

Margaretha Dorothea Petersen

Født: 11. September 1765 i Karlberg, Slesvig

Døbt:

Død: 15. december 1825 i Karlberg, Slesvig

Begr.: 20. december 1825 i Karlberg, Slesvig


Farfars morfars mors forældre

Ane nr. 74 og 75

Christoff Hinrich Rieck

Født: Ca. 1780 i Harkensee, Dassow

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet: Ca. 1805 i Harkensee kirke, Dassow til

Elisabeth Margaretha Berrent

Født: 28. November 1778 i Johannstorf, Mecklenburg-Vorpommern

Døbt:

Død:

Begr.:


Farfars mormors fars forældre

Ane nr. 76 og 77

Niels Nielsen

Født: Ca. 1780

Døbt:

Død: 19. oktober 1856 i Rødstofte, Øster Egesborg sogn

Begr.: 25. oktober 1856 på Øster Egesborg kirkegård

Viet til:

Anna Margrethe Petersen

Født: Ca. 1777

Døbt:

Død: 30. december 1836 i Rødstofte, Øster Egesborg sogn

Begr.: 7. januar 1837 på Øster Egesborg kirkegård


Farfars mormors mors forældre

Ane nr. 78 og 79

Gregers Jacobsen

Født: Ca. 1771

Døbt:

Død: 10. eller 12. juni 1845 i Teglstrup, Udby sogn

Begr.: 16. juni 1845 på Udby kirkegård

Viet til:

Kirsten Rasmusdatter

Født: Ca. 1767

Døbt:

Død: 28. Juli 1838 i Teglstrup, Udby sogn

Begr.: 3. august 1838 på Udby kirkegård


Farmors farmors fars forældre

Ane nr. 84 og 85

Hans Christensen

Født: 1750 i Bårse sogn

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Ellen Hansdatter

Født: Ca. 1751

Døbt:

Død: 1798 i Bårse sogn

Begr.: 20. Januar 1798 på Bårse kirkegård


Farmors farmors mors forældre

Ane nr. 86 og 87

Hans Pedersen

Født: Ca. 1738 i Lundby sogn

Døbt:

Død: 30. april 1821 i Lundby Torp

Begr.: 4. maj 1821 på Lundby kirkegård

Viet: 12. november 1767 i Hammer kirke til

Mette Nielsdatter

Født: Ca. 1746 i Hammer Torup

Døbt:

Død: 18. august 1831 i Lundby Torp

Begr.: 22. august 1831 på Lundby kirkegård


Farmors morfars fars forældre

Ane nr. 88 og 89

Hans Jensen

Født: Ca. 1775

Døbt:

Død: 28. december 1858 i Sipperup, Fensmark sogn

Begr.: 3. januar 1859 på Fensmark kirkegård

Viet til:

Maren Andersdatter

Født:

Døbt:

Død: 8. juli 1834 i Sipperup, Fensmark sogn

Begr.: 11. juli 1834 på Fensmark kirkegård


Farmors morfars mors forældre

Ane nr. 90 og 91

Hans Alberthsen

Født: 1763 i Øverup, Herlufholm sogn

Døbt:

Død: 2. oktober 1825 i Vridsløse, Herlufholm sogn

Begr.: 5. oktober 1825 på Herlufholm kirke

Viet: 24. april 1786 i Herlufholm kirke til

Anna Margrethe Madsdatter

Født: Ca. 1768

Døbt:

Død: 5. marts 1829 i Vridsløse, Herlufholm sogn

Begr.: 13. marts 1829 på Herlufholm kirkegård


Farmor mormors fars forældre

Ane nr. 92 og 93

Hans Andresen Lund

Født: Ca. 1782

Døbt:

Død: 1. september 1831 i Nørre Mern, Mern sogn

Begr.: 2. september 1831 på Mern kirkegård

Viet til:

Ane Marie Andersdatter

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Farmors mormors mors forældre

Ane nr. 94 og 95

Hans Nielsen

Født: Ca. 1785

Døbt:

Død: 26. marts 1853 i Fensmark

Begr.: 1. april 1853 på Fensmark kirkegård

Viet: 7. april 1816 i Fensmark kirke til

Kirsten Jørgensdatter

Født: 1787

Døbt:

Død: 31. oktober 1846 i Fensmark

Begr.: 9. november 1846 på Fensmark kirkegård


Morfars frafars fars forældre

Ane nr. 96 og 97

Rasmus Nielsen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Sophie Jensdatter

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Morfars frafars mors forældre

Ane nr. 98 og 99

Jens Olsen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Ukendt

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Morfars farmors fars forældre

Ane nr. 100 og 101

Andreas Nielsen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Lisbeth Hansdatter

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:


Morfars farmors mors forældre

Ane nr. 102 og 103

Lars Sørensen

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Viet til:

Anne Kirstine Nielsdatter

Født:

Døbt:

Død:

Begr.:

Translate »